För dig som företagare

Företagande, Tips

Lär dig mer om CE märkning och hur detta fungerar

Begreppet CE märkning figurerar i många sammanhang. Kanske har du sett märkningen på en cykelhjälm som du köpt eller ett krav att en viss produkt måste vara CE märkt. Men vad står förkortningen för och vad innebär märkningen egentligen?

Hälsa, miljö och säkerhet

CE står för en förkortning av Conformité Européenne och det betyder att produkten är tillverkad i enlighet med EU-lagstiftning. För att tillverkare ska kunna sälja sina produkter på den europeiska marknaden måste de ha en så kallad CE märkning. Det innebär en garanti att produkten är tillverkad enligt EU:s miljö-, hälso- och säkerhetskrav.

Märkningen gör också att det går enkelt att sälja produkten mellan de olika EU-länderna. Syftet med märkningen är att hålla farliga produkter borta från de europeiska konsumenterna. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som är närmaste myndighetsinstans och som löpande kontrollerar marknaden.

Vilka produkter omfattas

Det finns ett regelverk kring vilka produkter som märkningen är obligatorisk för. Typiska produktgrupper som faller inom ramen för regelverket är leksaker, personlig skyddsutrustning och elektroniska apparater i hemmet. Reglerna gäller även produkter tillverkade utanför EU. Då är importören ansvarig för märkningen. En CE märkning innebär en viss kostnad som kan ligga på mellan 1 000 och 100 000 kronor.